Archive for 06/17/13

CÂN ĐIỆN TỬ VÀ CÁCH SỬ DỤNG CÂN BÀN BSWD-500KG

1.Chức năng các nút trên bộ điều khiển
     a. On/Off : Tắt / mở cân bàn.
     b. CM : xóa dữ liệu bộ nhớ
     c.  RM : Đọc bộ nhớ,và sử dụng cho chức năng hiệu chuẩn.
     d.  M+  : Cộng dồn vào bộ nhớ,và sử dụng cho chức năng hiệu chuẩn.
     e. TARE : chức năng trừ bì
     f.  ZERO : Hiệu chỉnh máy về “ 0 ”.
     g. F : Nút chức năng.
2. Các đèn hiển thị.
     a. MD : khi đèn sáng, có nghĩ rằng cân điện tử đã sẳn sàng.
     b. CHARGE : - Đèn màu đỏ : Cân cần phải được sạc.
                             - Đèn màu vàng : Cân  đang sạc.
                             - Đèn màu xanh : Cân sạc đầy
     c. NET :  Cho chức năng trừ TARE ( Chế độ cân bàn  có trừ bì ).
     d. – 0 - :   Cho chức năng trừ ZERO.

Các bước hiệu chỉnh cân bàn 500kg.

1. Nhấn giữ nút  M+ cho đến khi màn hình hiển thị chữ “ F-F”.

2. Nhấn theo thứ tự các nút ZERO , RM, F để vào chương trình.


3. Lúc này  màn hình hiển thị “ F-1”. Ta nhấn nút ZERO cho đến khi màn hiển thị “F-8” và ta nhấn F để bắt đầu hiệu chỉnh.
4. Nếu muốn sửa bước nhảy thì chọn F – 1 để sửa ( Lưu ý : sửa số nhấn zero )

5. Lúc này màn hình hiển thị  0.0 Ta  chọn số bằng phím “ZERO” Sau đó nhấn phím RM để sê dịch số từ đơn vi sang chục hoặc trăm  tương ứng với mẫu chuẩn bằng cách.

6. Lúc này màn hình “ F-8-3 ” ta đặt mẫu chuẩn lên bàn cân(can dien tu).


7. Sau khi đặt mẫu xong màn hình hiển thị “ F- 8 - 4” ta nhấn  tiếp M+ v à lấy mẫu ra để hoàn thành để hoàn thành hiệu chỉnh.
                                                                      công ty cân điện tử Việt Mỹ

Popular Post

Công Ty cân điện tử. Được tạo bởi Blogger.

Copyright © cân vàng điện tử - công ty cân điện tử VIỆT MỸ - cân điện tử | can dien tu gia re - Designed by dungfit